April and May 2015 Poland Trip

 

The April and May Journey to twenty cities in Poland and London UK is over for now. We hope and pray that many hearts were affected by the preaching of God’s word and that we will be able to build on this in the coming years. We now turn our attention to preparing for a return trip to Poland with Awana’s president in October of this year. It is our task to prepare a week of special meetings and to invite as many workers for the Lord and their pastors as possible to these meetings. This involves contacting hundreds of churches, pastors and youth workers. With modern day communications (Skype, Email and Global plan calling) this task is just as possible from Florida as if we were sitting somewhere in Poland. Anna and I hope to both be in Poland in October together with the leaders of Awana.

April (kwiecień) Schedule

– 12 kwiecień LONDON (Robert Jankowski – tel. 44 – 79 06 313 389)
10 – godz.19.00 UTC+01 Sala POSKlubu (4 piętro) 238-246 King Street, London – Evangelistic Concert for 25 Poles in London’s finest Polish Club.
11 – spotkanie dla mężczyzn Rendevous (Polish men’s discipleship meeting)
12 – Polish Comm. Center Lunch w Londynu ( Lucheon with Poles in London)

13 kwiecień – 10 maja POLSKA

14 – WARSZAWA
godz. 10:00 – Marek Kamiński (Penecostal Churches CEO)
godz 14.00 – Władysław Dwulat (Founder of Poland’s Evangelical Alliance and PROEM)
godz. 17:00 – W. Andrzej Bajenski (Christian Fellowship Churches CEO)
15 – GARBALIN – Ewangelizacja w Zakładu Karny (Prison) 9.00 rano Preaching to a full auditoriumin Poland’s largest prison for two hours – decisions were made)

Sunday morning sermons and special gatherings at the following locations:

15 – TUREK – nabożeństwo godz. 17:00 – kontakt: pastor Jerzy Przeradowski
16 – OLSZTYN- godz 18.00 – kontakt: Monika Wiereńko (Youth workers meeting)
17 – OTWOCK – Klasztor Benedyktynów spotkanie wieczorne
18 – OTWOCK – Odnowa w Duchu Św i Ruch Światło Życie- Marek Nowicki
19 – PŁOCK – nabożeństwo godz. 10:00 – kontakt: pastor Jerzy Przeradowski
19 – KUTNO – nabożeństwo godz. 17:00 – kontakt: pastor Jerzy Przeradowski
20 – PALOWICE – pastor Marian Pawlas and the Free Christian Churches
21 – PIASEK and CIESZYN with pastor Zygmunt Karel and ARKA publishing
22 – PALOWICE – CEF director Konrad Płudowski
22 – RYDULTOWA – Church Bible teaching
23 – MYSZKÓW – Church Bible teaching
24 – 26 – SZCZECIN – Weekend Speaking at Betania with biskup Mieczysław Czajko.

27 – WARSZAWA – meet Marek Nowicki, pastor Marek Budzinski, pastor Slawek Foks i pastor Wojtek Leszczyński

28 – BIELSKO- BIAŁA – kontakt: pastor Grzegorz Bednarczyk
30 – PABIANICE – pastor Jerzy Tarnowski (Evening Speaker and Youth Workers seminar)

May (maj) Schedule 

1-10 maj
1 – KUTNO – Konferencja Chrześcijańskiego Przebudzenia
2 – KUTNO – Marsz dla Jezusa – pastor Jerzy Przeradowski
3 – KRAKÓW – Dom Łazarza – pastor Jurek Konieczny (AM & PM Speaker)
4. – WISŁA – CCM Director Henryk Król and pastor Gustaw Cieślar
5 – KROŚCIENKO- Kopia Góra Centrum Ruchu Oazowego w/ Wojciech Zając.
6 – KRAKÓW- Agnieszka Fior Spirit fillings dentistry
7 – TARNÓW – kontakt pastor Ireneusz Skoczeń
8 – WROCŁAW – kontakt pastor Dawid Pacyniak
9 – KRAKÓW – kontakt pastor Piotr Gąsarowski (Luncheon)
10 – KRAKÓW – pastor Paweł Sochacki (Morning Service Speaker)
10 – KRAKÓW – Andrzej Witek & the Teachers at Emmanuel Christian School

Do zobaczenia w Październiku! Joe Łosiak

Joelosiak@hotmail.com  cell(kom): 321-368-4448

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s